De sterk verlate algemene jaarvergadering (ALV) van 2020 is alsnog gehouden kunnen worden op vrijdag 9 oktober. De locatie van de vergadering was het Omnium. Daar was, in het zgn. Paviljoen, voldoende ruimte om onderling anderhalve meter afstand te houden.

De belangstelling voor de ALV was begrijpelijkerwijs minder groot dan gebruikelijk. Tegen de 20 leden hadden zich vooraf (verplicht) per mail aangemeld. Er werd geanimeerd, zinvol en zakelijk vergaderd.

De leiding van de ALV was in handen van de bestuursleden John van Anrooij en Helma Meeuwse. Voorzitter Cees-Jan Berman moest op het laatste moment verstek laten gaan vanwege droeve familieomstandigheden.


Bestuurassistent(e)

De voorzitter had vooraf wél een mooi overzicht (schermpresentatie, in bulletpoints) gemaakt van alle jaarverslagen van alle 15 commissies binnen AV’56, én van de overige punten van de agenda.  De leden konden zo een indruk krijgen van de stand van zaken binnen alle geledingen van de vereniging. De leden hadden deze stukken overigens bij de uitnodiging voor de ALV al ontvangen. Het bestuursverslag meldde onder meer, dat de aandacht vooral uitgaat naar versterking van het trainers- en vrijwilligerskorps.

Voor het vele werk van ons bestuur wordt binnenkort een ondersteun(st)er gezocht in de vorm van een bestuursassistent(e). Als het functieprofiel voor deze bestuursassistent(e) is opgesteld, wordt de vacature opengesteld. Het gaat om een vrijwillige functie.

Hier werd ook stilgestaan bij het feit, dat Jan Fraanje op 1 april 2019 maar liefst 60 jaar (!) lid was van AV’56. Dat werd destijds onder meer bezegeld met bloemen.


Prestatiebekers

De winnaars van de prestatiebekers worden traditiegetouw bekendgemaakt op de ALV. De bekers van 2019 werden toegekend aan:

  • Heren: Patrick de Vos, halve marathon
  • Dames: Marieke Riemens, kogel
  • Masters heren: Heddie Nieuwdorp, halve marathon
  • Masters dames: Monique Verschuure, 15 km
  • Jeugd: Bezuayehu Petersen.

De jury vond hun prestatie op een bepaald onderdeel het beste in de betrokken categorie.

De jeugdaanmoedigingsprijs ging naar Iza Nijsse. Zij is een zeer gemotiveerd, hulpvaardig en positief ingesteld jeugdlid, met uitstekende sportprestaties.

Op grond van de nieuwe AV’56-regeling voor verenigings- en koninklijke onderscheidingen (wie komt wanneer in aanmerking, wie beslist erover, etc.) moest de ALV formeel nog beslissen over het lidmaatschap van verdienste van Frank Bakker. Het bestuursvoornemen werd vorig jaar september al bekendgemaakt, de ALV moest dat formeel goedkeuren. Dat gebeurde nu.

Frank werd tot lid van verdienste benoemd op grond van zijn inzet bij de modernisering/uitbreiding van het clubgebouw en bij de renovatie van de baan. Primeur: hij is het eerste lid van verdienste van AV’56.

Het bestuur roept de leden op, om namen aan te dragen van leden die in aanmerking komen voor een verenigings- of koninklijke onderscheiding. De beoordeling geschiedt –buiten het bestuur om- door een onafhankelijke commissie, die de suggesties toetst aan de nieuwe richtlijnen van vorig jaar.


Financiën

Ter vergadering gaven de leden hun goedkeuring aan de wijze waarop het bestuur de uitgestelde contributie gaat innen. De voorstellen daaromtrent hadden alle leden vooraf per mail toegestuurd gekregen. Vervolgens werd de totale financiële huishouding (rekening 2019 en begroting 2020) door de aanwezige leden goedgekeurd. De penningmeester kreeg applaus voor zijn vele en nauwkeurige werk.


Bestuurswerk

Bij het agendapunt bestuursverkiezing was de herverkiezing van voorzitter Cees-Jan Berman aan de orde. Hij had zich opnieuw verkiesbaar gesteld. De leden stemden unaniem in met zijn herverkiezing.

En passant werd gemeld, dat het hele bestuur de cursus Besturen met Impact volgt. De cursus, in Zeeland, is eigenlijk bedoeld voor de voetbalwereld, maar de gemeente Goes heeft het lokale verenigingsleven gesuggereerd om ook in te schrijven. Zo worden de besturen bijgeschoold in het omgaan met actuele ontwikkelingen en hoe deze te implementeren binnen de vereniging.  

Het bestuur kreeg aan het eind van de vergadering een dankwoord en een applaus voor het vele werk dat (vooral in de moeilijke coronatijden) werd en wordt verzet.

De algemene ledenvergadering van 2021 wordt gehouden op 26 maart 2021. Noteren in jullie agenda!

 

alv 2020

FOTO: Een overzicht van de algemene ledenvergadering van 9 oktober jl. in het Omnium.

 

 

Share this post