Op vrijdag 16 maart wordt in de kantine de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. De aanvang is 20 uur.

De agenda is nog niet exact bekend, maar ze zal ruim voor de vergadering per e-mail aan de leden worden toegezonden, tezamen met de jaarverslagen van bestuur en commissies.

Er zijn géén aftredende bestuursleden. Het bestuur roept iedereen op, de vergadering bij te wonen.

 

Share this post