Veel verenigingen in ons land komen qua tijd in de problemen met het beleggen van hun jaarlijkse algemene ledenvergadering. Ook AV’56 zit in een ‘tijdknoop’.

Volgens onze statuten (en de wet) moet de algemene ledenvergadering (ALV) binnen zes maanden na het afsluitende boekjaar worden gehouden. Voor AV’56 is dat dus voor 30-06-2020.

Vanwege het coronavirus hebben we de geplande ALV van eind maart 2020 al moeten afgelasten. In onze statuten (en de wet) staat echter niet beschreven, hoe om te gaan met onvoorziene gevallen als een coronacrisis.

In verband met deze crisis is door de overheid een spoedwet aangenomen voor deze uitzonderlijke gevallen. Deze spoedwet vervalt op 1 september 2020, met een mogelijkheid om deze eventueel te verlengen met 2 maanden.

De ALV moet dus voor 1 september 2020 plaatsvinden of, in geval van verlenging van de spoedwet, voor 1 november 2020.

Gezien de meest recente versoepeling van de coronabeperkingen zal het bestuur een nieuwe datum vastleggen, waarop de ALV zal plaatsvinden. U ontvangt hierover tijdig bericht.

 

Share this post