De Familie De Munckbeker over 2019 is toegekend aan Vivian Karelse. Ze kreeg hem voor het vele werk, dat ze al sinds lange tijd voor de vereniging ontplooit. De beker werd haar overhandigd tijdens de algemene ledenvergadering van vrijdag 9 oktober in het Omnium.

De keuzecommissie (bestaande uit oudgedienden Lenie Polfliet, Jan Fraanje, Niek Flipse, en op de achtergrond Peter de Munck) vond dat Vivian de beker méér dan verdiende.

Ze was assistent-hulptrainer, ze had de hand in de indrukwekkende Kanjerloop (december 2018) en is tegenwoordig (zeer) actief als jeugdcoördinator. Bovendien is ze sinds de corona-uitbraak lid van de Werkgroep Anderhalvemeter-atletiek van onze vereniging.

De Familie De Munckbeker wordt elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering uitgereikt aan een lid, dat zich over langere tijd zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de club. De beker is vernoemd naar het echtpaar De Munck dat in 1956 aan de wieg stond van AV’56. Peter de Munck is een zoon van dat echtpaar.

Vivian nam de beker over van Huib Boogert, die hem in 2018 kreeg.

 

demunckbeker 2020

 

FOTO: Vivian met de beker en de bloemen. (Foto: Huib Boogert)

 

Share this post