Voor de uitgestelde Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft het bestuur een nieuwe datum vastgesteld. De leden worden nu uitgenodigd op vrijdagavond 9 oktober.

Gewoonlijk wordt de ALV gehouden in de kantine, maar omdat daar de anderhalvemeter-regel niet kan worden nageleefd, wordt uitgeweken naar een grotere locatie, te weten het paviljoen van het Omnium. De ingang van het paviljoen is links van de bar. De aanvang is 20.00 uur, de inloop is vanaf 19.30 uur. In verband met de coronamaatregelen is vooraanmelding verplicht (via de site, vanaf 25 september, zie ‘Inschrijving ALV’).

Op de agenda staan de gebruikelijke punten, zoals bespreking van de jaarverslagen, toekenning van de Fam. De Munckbeker en toelichting op de beleidsplannen van het bestuur. De leden hebben de agenda en de vergaderstukken intussen per mail toegestuurd gekregen.


Contributie

Aparte aandacht zal er zijn voor de contributiebetalingen over 2020. Het bestuur heeft in een eerder stadium al laten weten, dat het ‘korting’ op de contributie zal geven, omdat de trainingen en andere verenigingsactiviteiten tijdelijk hebben stilgelegen: sportpark Het Schenge was in de weken 12 t/m 19 gesloten op last van de gemeente.

Hoe die verrekening van de contributie zal plaatsvinden heeft de penningmeester van onze vereniging in een separaat vergaderstuk aan de leden laten weten. In het kort komt het erop neer, dat over het 2e kwartaal slechts 50% van de contributie in rekening gebracht zal worden. Alle overwegingen daaromtrent staan in de toelichting van de penningmeester, die (ook) aan alle leden is gemaild.

De gewijzigde contributiebedragen moeten op 9 oktober formeel wél worden goedgekeurd door de ALV.

 

 omnium 2020

FOTO: Dit jaar wordt de ALV gehouden in het Omnium.  (Foto: AV’56).

 

Share this post