Op vrijdag 22 maart a.s. wordt in de kantine de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Uiteraard worden alle leden van harte uitgenodigd om die vergadering bij te wonen. Zo kan iedereen zich op de hoogte stellen van de actuele gang van zaken binnen de vereniging

De agenda is nog niet definitief vastgesteld. Wel is zeker dat onze secretaris Vera Wisse zal terugtreden. Voor haar moet een nieuwe secretaris worden gekozen. Vóór de algemene ledenvergadering zal het bestuur hieromtrent voorstellen doen. Er lopen op dit moment nog enkele gesprekken.

Ook de diverse jaarverslagen komen aan de orde. De stukken worden tijdig (digitaal) aan de leden ter beschikking gesteld.

 

Share this post