Nog altijd is er weinig zekerheid over de vraag, wanneer we de gerenoveerde baan weer mogen gaan gebruiken. De afsluitende keuringen zijn nog altijd niet verricht.

De overdracht van de baan (door de aannemer aan de gemeente) vindt pas plaats als de AtletiekUnie de baan formeel en compleet heeft goedgekeurd. In verband met vakantie van een van de keurmeesters kan de eindkeuring pas op z’n vroegst vanaf 19 augustus plaatsvinden.

AV’56 heeft de gemeente (als opdrachtgever) gevraagd om bij de AtletiekUnie en bij aannemer Antea druk uit te oefenen om keuring en overdracht toch zo snel mogelijk te doen plaatsvinden. Het ongenoegen onder trainers en leden neemt toe.

Ook gaat de vereniging bij de gemeente toestemming vragen om op z’n minst de rondbaan te mogen gebruiken. De 400 meter-baan is immers al wél goedgekeurd.

 

 baanreno_update_2019.jpg

FOTO: Alle geledingen binnen de vereniging hopen dat de rood-witte linten rond de baan zo gauw mogelijk verwijderd kunnen worden. (Foto: AV’56).

 

Share this post