Op de recente algemene ledenvergadering (ALV) van 9 oktober jl. hebben de aanwezige leden ingestemd met de benoeming van Frank Bakker tot lid van verdienste.

Hij kreeg die eervolle benoeming voor zijn intensieve werk als accommodatiebeheerder bij onze vereniging, in het bijzonder bij de uitbouw van ons clubgebouw en bij de renovatie van de baan.

Het voornemen om Frank tot lid van verdienste te benoemen was al bekendgemaakt bij de heringebruikname van de gerenoveerde baan, 28 september vorig jaar. Hij werd op die dag in de bloemen gezet.

Echter, een benoeming tot lid van verdienste (of erelid) is onderworpen aan de goedkeuring van de ledenvergadering. Dat kreeg dus op 9 oktober jl. zijn beslag.


Inwerkingtreding

Frank was het eerste lid van de vereniging, die een bijzondere benoeming ten deel viel sinds de inwerkingtreding van het AV’56 Reglement Toekenning Onderscheidingen. Dat reglement is van kracht sinds de jaarvergadering van maart 2018.

Toen werd ook de Adviescommissie Toekenning Onderscheidingen (ATO) ingesteld. Vaste leden zijn Anneke Pieters en Koos Oggel. Per aanvraag worden 1 of 2 ad-hocleden toegevoegd, uit de AV’56-geleding van de voorgedragen persoon.


Gerede aanleiding

De recente benoeming van Frank Bakker is een goede aanleiding om bij de leden nog eens onder de aandacht te brengen, dat ze te allen tijde een medelid kunnen voordragen voor a) benoeming tot erelid, b) benoeming tot lid van verdienste of c) voordracht voor een koninklijke onderscheiding.

In het hierboven genoemde Reglement staat duidelijk omschreven welke verdiensten een AV’56-lid moet hebben (of hebben gehad) voor vereniging of samenleving om in aanmerking te komen voor een van de onderscheidingen.

Ook het proces van voordracht en benoeming wordt beschreven. In het kort: 1) leden doen een voordracht bij het bestuur, 2) de Adviescommissie onderzoekt de motivering en de feiten, en geeft een kant-en-klaar advies aan het bestuur, 3) het bestuur beslist ‘ja’ of ‘nee’ en zorgt voor de verdere afhandeling.


Meld kandidaten!

De benoeming van het lid van verdienste in de algemene ledenvergadering van 9 oktober jl. is een goede kapstok om onze leden nogmaals op te roepen tot het aandragen van kandidaten voor erelid, lid van verdienste of koninklijke onderscheiding.

Voordrachten (met een korte motivatie) moeten in eerste aanleg altijd worden ingediend bij de secretaris van de vereniging (secretaris@av56.nl). Dan begint de procedure te lopen. Op dit moment heeft Adviescommissie één suggestie vanuit de ledenkring in behandeling. Bestuur en Adviescommissie horen graag méér namen!

Het volledige Reglement Toekenning Onderscheidingen AV’56 is te raadplegen onder deze LINK.

 

 

Share this post