De Werkgroep Anderhalvemeter-atletiek van AV’56 heeft een druk weekend achter de rug. Na het vaststellen (vorige week) van een streng protocol voor een veilige herstart van de jeugdtrainingen, moesten in het weekend de affiches voor de routes en gedragingen worden gemaakt en aangebracht.

 

De Werkgroep bestaat uit drie jeugdtrainers van onze vereniging (Vera Wisse, Cees-Jan Berman, Bernard Ruijsink), aangevuld met de jeugdcoördinator (Vivian Karelse). Vorige week maakten zij de inhoud van het protocol al bekend: 76 voorwaarden waaronder de jeugdtrainingen voorzichtig weer mogen beginnen.

Alle ouders hebben die voorwaarden intussen thuis in de mailbox gekregen. Maar ze moeten ook worden duidelijk gemaakt op en rond de baan, zodat niemand ze ook maar één seconde zal vergeten.

In dit berichtje gaan we niet nader in op dat protocol. Het werd eind vorige week beschreven in een artikel op onze site (https://www.av56.nl/nieuws/action/read/item/heel-behoedzaam-gaan-we-weer-trainen-eerst-jong-dan-oud ). Lees dat nóg een keer aandachtig door!

De leden van de werkgroep zijn in het weekend druk doende geweest met het lamineren van alle aanwijzingen omtrent gedragingen en routering. Vervolgens zijn ze tamelijk lang bezig geweest met het ophangen van de instructies. De foto’s hieronder getuigen daarvan.

 

corona_tr6_2020.jpg

corona_tr10_2020.jpg

corona_tr9_2020.jpg

corona_tr8_2020.jpg

corona_tr7_2020.jpg

corona_tr5_2020.jpg

corona_tr4_2020.jpg

corona_tr3_2020.jpg

corona_tr2_2020.jpg

corona_tr1_2020.jpg 

(FOTO’S: Werkgroep Anderhalvemeter-atletiek AV’56)

 

Share this post