De contributies van AV'56 voor 2017

CATEGORIE

GEBOREN

AV 56 CONTRIBUTIE

(per kwartaal)

ENTREE GELD

ATLETIEKUNIE CONTRIBUTIE

(per jaar)

ATLETIEKUNIE LICENTIE

(per jaar)

Mini Pupil

2010/2011

€ 20,10

€ 15,00

€ 14,75

-

Pupil

2006-2009

20,10

€ 15,00

€ 14,75

€ 8,00

Junior

1998-2005

€ 21,20

€ 15,00

€ 15,55

€ 14,20

Senior

1997 en eerder

€ 30,70

€ 15,00

€ 16,80

€ 22,70

Trimlid

-

€ 30,70

€ 15,00

€ 16,80

-

Nordic Walking

-

€ 21,20

€ 15,00

€ 16,80

-

Ondersteunende leden/Donateurs

n.v.t.

€ 25,-- (per jaar)

 

 

Betaling contributies, inschrijfgeld(en) en wedstrijdlicentie uitsluitend door middel van incassomachtiging

Rekeningnummer AV'56 32.05.95.900

 

Contributie wordt per kwartaal geïncasseerd.

Contributie Atletiekunie en eventuele wedstrijdlicentie wordt in het eerste kwartaal geïncasseerd.