De contributies van AV'56 voor 2021

CATEGORIE

GEBOREN

AV 56 CONTRIBUTIE

(per kwartaal)

ENTREE GELD

ATLETIEKUNIE CONTRIBUTIE

(per jaar)

ATLETIEKUNIE LICENTIE

(per jaar)

Mini Pupil

2013/2014

€ 21,15

€ 15,00

€ 15,90

-

Pupil

2009-2012

€ 21,15

€ 15,00

€ 15,90

€ 8,60

Junior

2001-2008

€ 22,30

€ 15,00

€ 16,80

€ 15,30

Senior

2000 en eerder

€ 32,25

€ 15,00

18,15

€ 24,50

Trimlid

-

€ 32,25

€ 15,00

18,15

-

Nordic Walking

-

€ 22,30

€ 15,00

€ 18,15

-

Ondersteunende leden/Donateurs

n.v.t.

€ 25,-- (per jaar)

 

 

Betaling contributies, inschrijfgeld(en) en wedstrijdlicentie uitsluitend door middel van incassomachtiging

Rekeningnummer AV'56 32.05.95.900

 

Contributie wordt per kwartaal geïncasseerd.

Contributie Atletiekunie en eventuele wedstrijdlicentie wordt in het eerste kwartaal geïncasseerd.