Hou je mail goed in de gaten! Alle volwassen atleten en hun trainers krijgen dit weekend nieuws in hun mailbox over een (behoedzame) herstart van de looptrainingen voor volwassenen.

Op initiatief van de Werkgroep Anderhalvemeter-atletiek van onze vereniging én het clubbestuur wordt het protocol verspreid dat dezer dagen door het bestuur is goedgekeurd. 

Het bestuur vraagt alle leden, dit protocol en de begeleidende ‘brief’ goed te lezen. En ernaar te handelen, uiteraard.

De basis van het protocol is de tekst die onlangs van kracht is geworden voor onze jeugdleden tot 13 jaar, maar dan aangevuld met instructies voor looptrainers, lopers, nordic walkers, nordicwalkingtrainers én senioren die deelnemen aan specialisatietrainingen.

Op grond van de ervaringen van jeugdatleten en jeugdtrainers van de afgelopen twee weken is het aanvankelijke protocol enigszins bijgesteld dan wel aangescherpt.

Zonder op de inhoud van het volwassenenprotocol vooruit te lopen, melden we, dat de atleten er wél rekening mee moeten houden, dat ‘gewoon’ naar de baan komen op de tijd die ze gewend waren, er voorlopig niet in zit…. Er gelden legio beperkingen. Ze worden in het protocol uiteengezet.

Verder is het goed te bedenken, dat sportpark ’t Schenge formeel nog altijd ‘op slot’ zit. De gemeente staat gebruik van de faciliteiten uitsluitend toe aan verenigingen (en andere groepen) die uitdrukkelijk toestemming hebben. Individueel gebruik is nog altijd taboe.

 

Share this post