De algemene ledenvergadering (ALV) van vrijdag 17 maart werd bijzonder goed bezocht. Ruim 40 leden hadden gehoor gegeven aan de oproep van het bestuur om de bijeenkomst bij te wonen. Sommigen moesten zelfs staan.

Bij de bespreking van de jaarverslagen van de diverse commissies maakte het bestuur bekend, dat de functie van trainingscoördinator na een lange vacature is vervuld. De nieuwe coördinator is Art de Lange.

Hij is als docent werkzaam bij het Cios. Bij AV’56 is hij sinds kort werptrainer. Op vragen vanuit de aanwezigen schetste het bestuur de taken van een trainingscoördinator. De voornaamste taak is het aanbrengen en in stand houden van samenhang in het AV’56-trainersnetwerk.

Ook werd meegedeeld, dat Wil Zweemer onlangs bij de Atletiekunie is geslaagd als wedstrijdleider/scheidsrechter voor wegwedstrijden.


Prestatiebekers

Bij de bekendmaking van de winnaars van de prestatiebekers 2022 viel op, dat geen van de winnaars ter vergadering aanwezig was. De bekers zullen daarom later aan hen worden uitgereikt. De winnaars waren:

  • Heren: Patrick de Vos (5000 m)
  • Dames: Yara Karelse (hoog)
  • Heren Masters: Bert van Opstal (polsstokhoog)
  • Dames Masters: Leonie Ton (marathon)
  • Jeugd: Remco de Baar (800 m).

Nadat de jeugdaanmoedingsprijs enkele jaren niet was uitgereikt (vanwege corona) kon dat dit jaar weer wel. De gelukkige was Elise Mol. Geprezen werden haar enthousiasme en positivisme, én het feit dat ze altijd aanwezig is bij trainingen en wedstrijden.

Onder het agendapunt Jubilea werden de leden in het zonnetje gezet die in 2022 veertig jaar lid waren (Wil Zweemer) of vijfentwintig jaar lid (Jos den Hollander, Mientje de Jonge, Piet Verbeek, Mineke Geelhoed, Tonia Schippers, Wim de Jonge en Robin de Vos).


Zonnepanelen/warmtepomp: gouden greep

Bij de bespreking van de rekening 2022 en de begroting 2023 meldde penningmeester Ko van Damme, dat de aanleg van de zonnepanelen i.c.m. de warmtepomp een gouden greep is geweest. Door de (tijdelijk komeetachtige) energieprijzen heeft de vereniging de investering al in drie jaar terugverdiend. We kregen over vorig jaar 2 mille terug, terwijl we anders 8 tot 10 mille hadden moeten betalen.

De kascommissie concludeerde dat de ‘nieuwe’ penningmeester een uitstekend opvolger is van zijn voorganger John van Anrooij. “Alle vragen konden worden beantwoord en we hebben geen fouten kunnen vinden”, aldus de commissie. Daarop werd de penningmeester gedechargeerd voor zijn werk over 2022.


Beleidsplan

Het bestuur presenteerde deze vergadering een nieuw beleidsplan. Het is een vijfjarenplan voor de periode 2023-2028, geschreven in een sterk vereenvoudigde vorm en stijl. Diverse leden hadden vragen of opmerkingen. Die werden adequaat afgehandeld. De vergadering keurde het beleidsplan unaniem goed.

Aan het eind van de vergadering werd het bestuur met een luid applaus bedankt voor zijn werk in 2022. De volgende ALV is op vrijdag 15 maart 2024.

 

 kantine_alv_2023.jpg

FOTO: Een volle kantine tijdens de algemene ledenvergadering. (Foto: Huib Boogert).

 

Share this post