Op vrijdag 17 september wordt in de kantine de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Het bestuur moedigt de leden nadrukkelijk aan, de vergadering bij te wonen en aan de discussies deel te nemen.

Op de agenda staat onder meer de bespreking van de jaarverslagen (over 2020) van ons bestuur en van onze 14 commissies. Uit die verslagen (de leden hebben ze allemaal toegemaild gekregen) blijkt duidelijk, dat 2020 een ‘stil’ jaar was, omdat er door coronamaatregelen slechts beperkt activiteiten konden worden ontplooid.

Uit het verslag van de WTC blijkt, dat er (ondanks alles) toch nog 12 sportactiviteiten konden doorgaan. Echter, 11 evenementen werden wel (deels) voorbereid, maar konden niet worden gehouden. Ze worden allemaal in het WTC-verslag opgesomd.

Het bestuur spreekt over 2020 als ‘een vreemd jaar’. De vereniging moest worden aangestuurd, terwijl er nauwelijks contact met de leden was. Toch werd via de mail en de telefoon zo veel mogelijk contact gehouden. De bestuursvergaderingen gingen gewoon door, maar wel digitaal: via Microsoft Teams. Urgente zaken werden direct besproken en afgehandeld, ook via Microsoft Teams.


Fam. De Munckbeker

Op de agenda van de ALV staan ook enkele gebruikelijke punten, o.m. de uitreiking van de Fam. De Munckbeker aan een lid dat zich zeer verdienstelijk maakt of heeft gemaakt. Ook is er de bekendmaking van de ‘bijzondere prestaties’ van individuele leden. Bekers worden uitgereikt voor de categorieën dames, heren, dames masters, heren masters, jeugd, alsook een jeugdaanmoedigingsprijs.

Onze penningmeester zal op de ALV de financiën van de vereniging toelichten. De bijbehorende stukken worden tijdens de vergadering uitgereikt. Op de agenda staat ook een bestuurs(her)verkiezing.

Om inzicht te krijgen in het aantal leden dat aanwezig zal zijn, wordt gevraagd om aanmelding vooraf (Inschrijving ALV). Wellicht ten overvloede: heb je klachten, blijf dan thuis. Tot ziens op vrijdag 17 september!

 

Share this post