unie_reglement_2018.jpg

Iedere twee jaar stelt de Internationale Associatie van Atletiekfederaties (IAAF) een geüpdatet wedstrijdreglement vast, dat wordt opgenomen in de IAAF Competitie Regels.

De Atletiekunie neemt deze regels, voor een uniforme internationale toepassing, over in de Nederlandse vertaling van het eigen Atletiekunie-wedstrijdreglement.

Waar het aangepaste IAAF-reglement al sinds 1 november jl. van kracht is, volgde de AtletiekUnie (vanwege het vertaalwerk en formele vaststelling) pas per 1 januari 2018.

In de nieuwe druk heeft de IAAF het verklarende document ‘The Referee’ geïmplementeerd. Dit betekent dat in veel gevallen een toelichting dan wel uitleg wordt gegeven over bepaalde regels. Deze aanpak heeft niet alleen bij de IAAF, maar ook bij de AtletiekUnie veel tijd gekost.

De Commissie Wedstrijdreglement van de AtletiekUnie heeft veel werk verzet en heeft inmiddels de 13e druk opgeleverd. Deze versie is hier beschikbaar

Een toelichting op de wijzigingen:

** De gewijzigde artikelen zijn in de kantlijn met een streep gemarkeerd
** De geïmplementeerde teksten uit de Referee staan in het groen  

Naast de pdf-versie komt er ook een ePub-versie voor e-readers beschikbaar. (Deze uitgave verschijnt voor de laatste keer als gedrukt exemplaar). Meer informatie over het verkrijgen van de gedrukte versie wordt binnenkort bekend gemaakt.

(Over enkele dagen volgt daarom nog een bericht over het verschijnen van het nieuwe wedstrijdreglement in boekvorm – red.)

 

Share this post