AV’56 ontvangt een bedrag van 1109,26 euro uit de actie Rabo ClubSupport 2021. Dat heeft onze penningmeester dezer dagen te horen gekregen.

Dat bedrag is aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Toen bleef de teller steken op 883, 98 euro. De opbrengst van dit jaar wordt besteed aan het eerstkomende jeugdkamp.

De actie Rabo ClubSupport wordt jaarlijks gehouden. Ze houdt in, dat de bank (in casu Rabobank Oosterschelde) ruim honderdduizend euro verdeelt onder verenigingen en stichtingen in haar werkgebied. Die verenigingen en stichtingen moeten zich vooraf aanmelden voor de actie, én ze moeten klant zijn bij de bank.

Overigens bepaalt niet de bank, hoe dat geld verdeeld wordt, maar de leden van de bank. Die leden mogen (in een geheime stemming) allemaal vijf stemmen uitbrengen op deelnemende clubs, met een maximum van twee stemmen per club. Naar rato van het aantal stemmen wordt dan het bedrag toegerekend.

Ons bestuur is uiteraard zeer gelukkig met deze mooie opbrengst van Rabo ClubSupport. Het bedankt alle leden die stemmen hebben uitgebracht op onze vereniging.

 

 

rabo clubopbrengst 2021

Share this post