AV’56 gaat de leden schadeloosstellen voor de periode waarover geen trainingen konden worden gegeven en de accommodatie niet kon worden gebruikt: de contributie over de ‘gesloten’ periode wordt gerestitueerd.

Dat heeft het bestuur dezer dagen besloten. De terugbetaling is overigens afhankelijk van de goedkeuring door de algemene ledenvergadering (ALV). Die vergadering stond voor 27 maart op de agenda. Ze is echter gecanceld. Er moet nog een nieuwe datum worden vastgesteld.

De contributie is een essentieel onderdeel van de jaarlijkse begroting. Door het coronavirus kan de begroting over 2020 nog niet worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Pas als de ALV positief heeft besloten op dit voornemen van het bestuur, zal de terugbetaling worden geëffectueerd.

De leden hebben intussen een rondzendmail van het bestuur ontvangen, waarin de situatie wordt uitgelegd. De contributie over het eerste kwartaal 2020 zal voorshands in haar geheel worden geïncasseerd. Als de ALV de begroting 2020 heeft goedgekeurd, zal het bestuur de teruggave berekenen over die delen van het eerste en tweede kwartaal, waarin geen trainingen werden gegeven en de baan niet beschikbaar was.

 

 

Share this post