Lezen is moeilijk. En soms lees je alleen, wat je wilt lezen. Zo moeten we het clandestiene bezoekje uitleggen van een aantal volwassenen aan onze baan.

Een groepje volwassen mannen (géén leden van AV’56) moest dinsdagmiddag van de baan worden weggestuurd, omdat ze het betredingsverbod overtraden. Vorige week had zich ook al zo’n incident voorgedaan, met één persoon.

Het is blijkbaar voor sommige volwassenen niet helder, dat het complete sportpark ’t Schenge formeel nog altijd is gesloten, op last van de gemeente. De blauw-witte affiches met ‘Wij zijn gesloten’ (van de gemeente) hangen daarom nog altijd overal aan de hekken. Ze zijn nog steeds van kracht, ook al is de datum niet aangepast.

Uitsluitend voor jeugdleden van de sportverenigingen wordt voorlopig een uitzondering gemaakt. Ouders mogen tot bij de hekken (bij de fietsenstalling) komen om hun kind(eren) te brengen en te halen, maar ze moeten direct na het uit- of instappen van de kinderen weer vertrekken. Op ’t Schenge blijven mag niet. Zo staat het in de richtlijnen van de rijksoverheid en van de gemeente.

AV’56 wenst zich daaraan te houden. Dat geldt ook voor de overige sportclubs op ’t Schenge.


Blijf dus weg van ’t Schenge!

Tot onze volwassen leden richten we daarom de oproep, voorlopig weg te blijven van ’t Schenge. Er zijn nog geen trainingen voor volwassenen. Wanneer er toestemming van de gemeente is en wanneer het AV’56-bestuur de situatie veilig genoeg acht voor volwassenentrainingen, zullen we dat op de site melden.

De Werkgroep Anderhalvemeter-atletiek van AV’56 bereidt zich intussen verder voor op het ‘nieuwe trainen’. Voor de jeugd is een protocol uitgewerkt. Voor de volwassenen worden de mogelijkheden voor (loop)trainingen op de baan nog onderzocht. Daarom wordt deze week looptrainer Laurent van Nieuwenhuijze aan de Werkgroep toegevoegd.

 

 baandicht_2020.jpg

FOTO: De borden ‘Verboden toegang’ hangen bij de ingangen van ’t Schenge. Ze zijn nog altijd van kracht!  (Foto: Huib Boogert).

 

Share this post