De Goese gemeenteraad heeft in de vergadering van donderdagavond 17 november jl. besloten tot vernieuwing van de baanverlichting. De verlichting voldoet al jaren niet meer aan de eisen van de AtletiekUnie.

De zgn. horizontale lichtsterkte wordt  -met ledlampen-  opgevoerd van de huidige 17 lux naar 100 lux, zoals de AtletiekUnie vraagt. Op voorstel van b. en w. gaf de gemeenteraad goedkeuring aan een krediet van 70.000 euro.

Dat geld wordt uitgekeerd aan AV’56. De vereniging zal daarvan zelf als opdrachtgever de verlichting laten vernieuwen. De masten en de lampen blijven wél eigendom van de gemeente. De kosten voor AV’56 worden verdisconteerd in de baanhuur.

De gemeente heeft dit jaar een onderzoek ingesteld naar de toestand van de 8 lichtmasten rond de baan. Daaruit is gebleken, dat de meeste masten nog zo’n vijf jaar meegaan. De gemeente gaat ze nu al vervangen, vanwege de omschakeling naar ledverlichting.

Het krediet voor de ledverlichting ontleent de gemeente aan de reservepot ‘Onderhoud kleedaccommodaties buitensport’. Vijf Goese verenigingen (3 voetbalclubs en 2 tennisclubs) hebben de switch naar ledverlichting intussen al gemaakt. Ledverlichting levert veel energiebesparing op.

 

verlichting_2022.jpg

FOTO: De verlichting op de baan voldoet al enige tijd niet meer aan de eisen van de AtletiekUnie. Daarom komt er vervanging. (Foto: AV’56)

 

Share this post