De herstart van de jeugdtrainingen is maandag 11 mei in een vrij ontspannen sfeer verlopen. Duidelijk was vooral, dat de jongelui (pupillen, junioren) het geweldig vonden om elkaar weer op de baan te ontmoeten.

Iedereen hield zich nauwgezet aan de uitgevaardigde anticorona-voorschriften. En ook de ouders waren bijzonder solidair in het opvolgen van de regels. Ze vertoonden zich bijv. niet op de baan. Dat was hun uitdrukkelijk verboden.

Maandagmiddag om half vijf waren de mini’s en de C-pupillen als eersten aan de beurt. Ze gingen  -mede door het mooie weer-  als jonge kalveren de wei in: vrolijk springend. Deze jongste leden hoefden zich (onderling) nog niet aan de 1,5 meter-regel te houden, maar de trainers  moesten dat wel. Zij mogen niet te dicht bij de kinderen komen, en omgekeerd.

Daarom bevonden de trainers zich steeds in een cirkel van 3 meter doorsnee. Dat herinnerde ook de pupillen doorlopend aan de 1,5 meter-regel.

Bij het trainingsverspringen was een eenrichtings-circuitje uitgezet (met pylonnetjes), zodat de kinderen niet per ongeluk in de buurt van de trainer zouden komen. Kortom: het vrij strenge (en zeer uitgebreide) corona-protocol werd keurig nageleefd. Bij de pupillen ging dat zelfs min of meer spelenderwijs.

** In de avonduren waren de CD-junioren, de sprintgroep en de specialisaties Werpen en Mila aan de beurt, met hun respectieve trainers Vera, Vivian, Rachid, Daan, Bernhard en Jan. Ook hier hielden de atleten zich goed aan de minimale afstand (1,5m) en aan de overige voorschriften. Ook hun ouders volgden de instructies van het bestuur en van de Werkgroep Anderhalvemeter-atletiek welwillend op.

Zoals op de foto’s hieronder (en in het album in de fotogalerij) te zien is, gebruikten CD-junioren bij de training de bekende fietsbanden, maar nu om in te wachten en om tegelijkertijd de juiste onderlinge afstand te bewaren. (Meer foto’s: zie onder deze link)

Volgens de trainers heeft het ‘corona-trainen’ in elk geval één groot voordeel: de trainingen verlopen bijzonder gedisciplineerd en gestructureerd.

In de loop van de week hervatten ook alle andere jeugdleden hun trainingen weer, ook onder strenge maatregelen t.b.v. veiligheid en hygiëne.

 

 herv_training1_2020.jpg

FOTO: Als jonge kalveren gingen de pupillen maandagavond weer de wei in: springend van plezier. De jongste kinderen hoeven nog geen anderhalve meter afstand in acht te nemen. Hun trainers wel (Cees-Jan Berman, Ruben van Luijk, Bezuayehu Petersen). (Foto: Huib Boogert).

 

 herv_training2_2020.jpg

FOTO: De anderhalvemeter-afstand werd constant aangegeven met een cirkel van 3 m in doorsnee. De kinderen mochten niet binnen de cirkel komen. (Foto: Huib Boogert).

 

 

FOTO: De CD-junioren gebruiken fietsbanden om op afstand in te wachten. (Foto: Vivian Karelse).

 

 

FOTO: Ook bij het hardlopen naar links en rechts, én naar voor en achter: anderhalve meter tussenruimte! (Foto: Vivian Karelse).

 

Share this post