De Wedstrijd- en Trimcommissie (WTC) is op zoek naar leden/vrijwilligers, die het corveeteam willen aanvullen. Veel leden helpen al, maar extra mankracht is gewenst.

De WTC organiseert al onze eigen wedstrijden, maar kan dat niet zonder zeer gewaardeerde corveeërs. Dat zijn vrijwilligers die om beurten gereedzet- en opruimwerkzaamheden verrichten.

Als je óók wil helpen, kun je je melden bij onze corveecoördinator Hans Vermeulen (zie mailadres verderop in dit bericht).


Baan en weg

De vrijwilligers doen dat corveewerk bij baanwedstrijden en wegwedstrijden. Dat werk ziet er ongeveer als volgt uit.

  • Baanwedstrijden: gereedzetten materialen en inrichting wedstrijdonderdelen.
  • Wegwedstrijden: parcours uitzetten d.m.v. linten, hekken en borden, start-/finishgeluidsinstallatie opstellen/aanbrengen, parcoursbeveiliging verzorgen.

De werkzaamheden duren ongeveer 2 uren vóór een wedstrijd en 1 uur na afloop van een wedstrijd.


Aanmelden is zeer gemakkelijk

De vraag aan iedereen is (met name aan mensen die nog geen vrijwilligerswerk doen bij de vereniging) om je op te geven, met vermelding van je voorkeur voor welke wedstrijd(en), via dit formulier. Vul het online in en zend het naar Hans Vermeulen: corveeav56@zeelandnet.nl

Kijk later op de site van AV’56 onder https://www.av56.nl/artikel/wedstrijden/corveerooster, of je ingedeeld ben.

 

Share this post