De Den Inkelcross kan op zaterdag 11 december gewoon doorgaan, maar als gevolg van de coronapandemie zijn er beperkende maatregelen van kracht. Zo zijn o.a. toeschouwers in principe niet toegestaan. Wel mogen jeugdige atleten door hun ouders gebracht worden en kunnen die zogenaamde ‘rij-ouders’ op gepaste afstand van elkaar en van de vrijwilligers toekijken.

De richtlijnen kunnen overigens na 3 december (nieuwe persconferentie kabinet) weer wijzigen. Mogelijk heeft dat invloed op het tijdschema. Hou daarom de berichten op deze site in de gaten !

Om 12.30 uur starten de eerste pupillenlopen. Om 14.40 uur staat de start van de laatste en langste afstand gepland. De wedstrijd staat open voor allerhande categorieën deelnemers: wedstrijdlopers, trimmers, scholieren, etc. Inschrijven kan tot donderdag 9 december 18.00 uur, via  Inschrijfformulier 28e Den Inkelcross 11 december 2021 (inschrijven.nl), als men éénmalig inschrijft. Inschrijven na sluitingstijd of ter plekke is niet mogelijk. Deelname is gratis voor AV’56-leden die alleen voor deze cross inschrijven.

Het is ook nog altijd mogelijk om in te schrijven voor de ‘hele’ Zeeuwse crosscompetitie, waarvan de Den Inkelcross deel uitmaakt, via Inschrijfformulier De VZA Crosscompetitie 6 november 2021 tot 26 februari 2022 (inschrijven.nl) . Om in de eindrangschikking van die competitie te komen, moeten deelnemers aan minstens vijf van de zeven crossen deelnemen. Dat lukt nét als men inschrijft voor deze AV’56-cross. Immers, er volgen er nog vier.


Beperkende maatregelen

De organiserende Wedstrijd- en Trimcommissie (WTC) van onze vereniging is blij, dat de Den Inkelcross mag doorgaan. De commissie drukt de deelnemers wél op het hart, dat er flink wat beperkende gedragsregels van kracht zijn, voortvloeiend uit de overheidsaanpak van de coronapandemie. De voornaamste: toeschouwers zijn niet toegelaten. Verder is belangrijk: kom niet als je klachten hebt, en houd onderling altijd 1,5 meter afstand.

Het restaurant van Camping Den Inkel is niet toegankelijk voor vrijwilligers, deelnemers of rij-ouders. Daarom staat er een dixie op het terrein. Vrijwilligers (die lange tijd in touw zijn) krijgen koffie of thee vanuit de vereniging. Atleten en ouders dienen zelf voor eten en drinken te zorgen. Gezorgd wordt voor droge, beschutte opslag van tassen en kleding. Startnummers moeten worden afgehaald bij de op het terrein aanwezige auto. De prijsuitreiking aan de nummers 1,2 en 3 geschiedt op een coronaveilige manier en zal direct na ieder onderdeel plaatsvinden, zodat atleten en hun eventuele rij-ouders direct daarna kunnen vertrekken.

Uitslagen zijn live te volgen via https://my.raceresult.com/186059/  en zullen na afloop ook op www.av56.nl  worden gepubliceerd.


Schema crosscompetitie

De Den Inkelcross is één van de zeven wedstrijden van de Zeeuwse crosscompetitie 2021/2022. Binnen het verband van de Vereniging Zeeland Atletiek (VZA) organiseert elk van de zeven aangesloten verenigingen één cross. De Moerschanscross (RKHAV) en de Elderschanscross (AV De Wielingen) zijn al achter de rug. De Den Inkelcross (AV’56) is de derde in de serie.

Hierna volgen nog de Deltacross (Delta Sport), de Scheldesportcross (Scheldesport), de Grevelingencross (Flakkee) en de afsluitende Kustcross (Dynamica).  Het hele schema staat op de site van de VZA: www.zeelandatletiek.nl. Ook zullen daar de tussenstanden van de competitie bekend worden gemaakt.

De meest recente info over de Den Inkelcross is te vinden op: www.av56.nl.

 

FOTO: Een van de starts van 2019. (Foto: Huib Boogert).

 

Share this post