Van de 570 leden van onze vereniging verrichten er ruim 100 op geregelde basis enigerlei vorm van vrijwilligerswerk. Ze doen dat (met een warm hart voor de club) vanuit de gedachte dat een vereniging niet zonder vrijwilligers kan draaien.

Dat vrijwilligerswerk varieert bij wedstrijden van organisatie en jurywerk tot verkeerscontroleur, en buiten de wedstrijden om van onderhoudswerk en corvee tot bestuurslid. En laten we de trainers niet vergeten!

Het bestuur wil echter het korps vrijwilligers graag uitbreiden en heeft daarvoor een bijzondere beloning bedacht: wie géén vrijwilligerswerk wil doen, moet een toeslag op zijn/haar contributie betalen. Wie dus écht geen tijd heeft, kan zijn/haar vrijwilligerstaken ‘afkopen’.

De afgelopen maanden heeft het bestuur veel tijd besteed aan de actualisering van het vacatureoverzicht bij de vereniging. Het overzicht is nu up-to-date en de werving van kandidaten voor alle functies (en dat zijn er nogal wat!) kan beginnen.

De werving start met een kleine enquête die het bestuur dezer dagen aan alle leden heeft gemaild. Daarin wordt gevraagd, wie tijd over heeft voor de vereniging, en hoeveel. Dat kan in de mail worden ingevuld. Verder krijgt iedereen de gelegenheid om aan te geven, welk vrijwilligerswerk hij/zij het liefst binnen de club zou doen.

Een dringend verzoek van het bestuur: kijk eens naar het vacatureoverzicht (https://www.av56.nl/artikel/organisatie/vacatures) en check of er een mooie taak bij staat voor je. De vereniging heeft iedereen nodig!

 

Share this post