Hoewel Jan Roose is gestopt met het organiseren van ‘echte’ wedstrijden (op de weg, in het bos) heeft hij nog wel een aantal experimentele alternatieven in portefeuille. De eerste daarvan is de Sinterklaascross, op zaterdag 4 december.

Het bijzondere aan deze cross is, dat er geen vooraf vastgestelde afstand wordt gelopen, maar een bepaalde tijd. Als die tijd verstreken is, maakt ieder zijn/haar rondje af. Zo ontstaan géén grote verschillen in de finishmomenten.

Eind oktober heeft Jan een try-out van dit concept gedaan. Die try-out (in het Bos van de Toekomst) ging over 25 minuten, op een parcoursronde van ongeveer 1350 meter. Er waren slechts 15 deelnemers, maar het beoogde doel werd gehaald: alle lopers finishten binnen de zes minuten.

Vier lopers legden vijf ronden af, negen andere deden vier ronden, en twee kinderen liepen één ronde.

“Nu is 15 deelnemers een beetje weinig om je een goed oordeel te vormen. Daarom wil ik deze try-out herhalen, maar dan over 30 minuten, en hopelijk met tweemaal zo veel deelnemers, en het liefst ook nog meer niveauverschil”, aldus Jan. De locatie is opnieuw het Bos van de Toekomst, ook bekend als het Abbekindersebos, tussen Kloetinge en Kapelle. Aanvang: 13.30 uur. Ronde: ca. 1350 meter.

Er zijn geen beperkende coronamaatregelen van kracht, omdat de cross het karakter heeft van een test- of trainingsloop (bekend uit de coronatijd): eenvoudig parcours, geen startnummers en een maximumaantal deelnemers (t.w. 40). “Noem het voor mijn part een ‘try-out met wedstrijdkarakter’. De bedoeling is om te kijken, of we in de toekomst sommige wedstrijden anders kunnen organiseren”, aldus de organisator. Hij hoopt dan ook, dat bestuurders, organisatoren, trainers, e.d. komen kijken om indrukken op te doen van deze experimentele aanpak.

Inschrijven voor deze cross via jacroose@hetnet.nl, tot uiterlijk vrijdag 3 december 12.00 uur. Deelname is gratis. Nadere info onder deze link: https://www.av56.nl/wedstrijd/jaro-cross-2021-12-04.

 

sinterklaascross 2021 

FOTO: De ingang van het Abbekindersebos (waarvan het Bos van de Toekomst een onderdeel is). Het bos is het decor van de experimentele Sinterklaascross van 4 november. (Foto: AV’56).

 

Share this post