Binnenkort komt bij onze vereniging de functie van vertrouwenspersoon vacant. Heleen Kapteijn heeft dat werk vele jaren voor haar rekening genomen. Ze wil de functie nu aan een ander overdragen.

Ze heeft de afgelopen jaren bij de vereniging slechts zelden met zwaarwegende problemen te maken gehad. Gelukkig maar. Haar taak was vooral het aanhoren en bijstaan van meld(st)ers, het onderhouden van contact met het bestuur en eventueel hulpbieden bij het zoeken van een oplossing.

Als opvolger van Heleen is het bestuur op zoek naar een man of vrouw, die vertrouwelijk kan omgaan met de kwesties die hem/haar worden voorgelegd. Wellicht zijn er kandidaten, die beroepshalve te maken hebben met confidentie. In beginsel is het geen bezwaar, als betrokkene een ouder is, maar het wordt moeilijk als een zoon/dochter onverhoopt bij een casus betrokken is.

Eigenlijk gaan de gedachten van het bestuur uit naar een twéétal vertrouwenspersonen, dus een duo-taak voor zowel een man als een vrouw. Tezamen of individueel, al naar gelang de casus. Misschien is die optie iets te ambitieus, maar het zou natuurlijk geweldig zijn, als het zou lukken. Dat zal de toegankelijkheid van het instituut vertrouwenspersoon alleen maar vergroten.

Een vereiste voor de functie is een oprecht invoelingsvermogen met een slachtoffer. Ook is een integere houding vereist tegenover degene over wie de klacht gaat.

Het aantal uren dat gemoeid is met deze belangrijke vrijwilligerstaak is niet vooraf te bepalen. Er gaan maanden voorbij zonder één enkele casus. Slechts één klacht vergde de afgelopen periode wat meer tijd.

Wie zich aangetrokken voelt tot deze functie en zich daarover nader zou willen informeren, kan contact leggen met het bestuur (secretaris@av56.nl) of met Heleen (hkapteijn@hotmail.com).

De vertrouwenspersoon bij AV’56 houdt zich in beginsel bezig met alle soorten meldingen van onheus gedrag tussen AV’56’ers onderling. NOC*NSF heeft óók een meldpunt, maar dat is uitsluitend bedoeld voor klachten over seksuele intimidatie. Meer informatie daarover staat hier: https://www.av56.nl/artikel/organisatie/vertrouwenspersoon

 

 

Share this post