Heel voorzichtig komen de trainingen bij AV’56 weer op gang. Ter wille van de veiligheid van leden en trainers worden daarbij strikte regels in acht genomen.

Maandag 11 mei worden de trainingen van de jeugd t/m 18 jaar hervat. Op basis hiervan beslist het bestuur korte tijd later, of ook de trainingen van de volwassenen weer van start kunnen. Wedstrijden zijn nog verboden.

Het voorbereidende werk voor de bestuursbesluiten is en wordt gedaan door een (vorige maand ingestelde) speciale werkgroep, bestaande uit Vivian Karelse (jeugdcoördinator), Vera Wisse (trainster CD-junioren), Bernard Ruijsink (mila-trainer/lid Klusteam) en Cees-Jan Berman (pupillentrainer/bestuurslid).

De werkgroep noemt zichzelf de ‘Werkgroep Anderhalvemeter-atletiek’. Die werkgroep onderzoekt de mogelijkheden en adviseert op grond daarvan het bestuur. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de coronarichtlijnen van de AtletiekUnie.


Eerst aankijken

Bestuur en Werkgroep willen de komende week eerst aankijken, hoe de trainingen voor de jeugd verlopen, en of trainers nog tegen zaken aanlopen, waarmee vooraf geen rekening was gehouden.

Op basis daarvan zal de werkgroep (bij voorkeur aangevuld met een van de trainers van de loopgroepen) een advies aan het bestuur uitbrengen voor het hervatten van de trainingen voor de andere categorieën.

Het streven is, dit vanaf 18 mei mogelijk te maken. Let wel: dat is het streven! Het gebeurt alléén, als werkgroep en bestuur dit verstandig achten op basis van de ervaringen met de jeugd én de ontwikkelingen in de rest van het land (versoepeling van alle regels kan immers ook weer leiden tot een nieuwe stijging van het aantal besmettingen).

 

“Het gaat nog steeds om een uiterst besmettelijk en dodelijk virus. De gezondheid van onze leden en trainers staat voorop!”, aldus het AV’56-bestuur.

“Uiteraard is een ieder vrij om buiten de baan voor zichzelf te trainen (met inachtneming van de landelijke regelgeving), maar wat betreft het gebruik van de atletiekbaan moeten we echt goed kijken, op welke manier we het veilig kunnen houden”.


Trainingsschema voor de jeugd

Met ingang van 11 mei ziet het trainingsschema voor de jeugdleden (6 t/m 18 jaar) er als volgt uit:

Maandag 16.30 – 17.30 mini‐ en C pupillen Cees Jan, Ruben en Bezuayehu

Maandag 17.45 – 18.45 B pupillen Cees Jan, Ruben en Bezuayehu

Maandag 19.00 – 20.30 DC Junioren Rachid, Vera en Vivian

Maandag 19.00 – 20.30 Specialisatie Werpen Daan

Maandag 19.00 – 20.30 Specialisatie Mila Bernard en Jan

Dinsdag   18.45 – 20.15 Specialisatie Springen Marieke

Woensdag 19.00 – 20.30 DC Junioren (wedstrijd) Rachid, Vera en Vivian

Woensdag 19.00 – 20.30 DC Junioren (recreatie) Martijn en Linda

Woensdag 17.30 – 18.45 A pupillen Robin de Vos, Bereket, 2x B junioren

Donderdag 19.30 – 21.00 Specialisatie werpen Daan

Donderdag 19.00 – 20.30 Specialisatie Mila Bernard en Jan

 

‘Social distance’ vormt de basis voor de herstart van de trainingen. Ieder moet permanent zorgen voor een veilige afstand van ten minste 1,5 meter (met uitzondering van de leeftijdsgroep t/m 12 jaar) en zorgen dat er geen fysiek contact plaatsvindt. Daarnaast worden aanvullende hygiënemaatregelen getroffen en wordt de bezoekersstroom strak gereguleerd.

 

Speciaal AV’56-protocol

AV’56 heeft een protocol opgesteld (‘Protocol Samen Sporten in tijden van corona’) waarin de voorwaarden worden opgesomd, waaronder begonnen mag worden met de eerste trainingen. Dat protocol telt maar liefst 76 instructies, uiteenvallend in algemene veiligheids- en hygiëneregels, regels voor atleten, voor ouders/verzorgers, voor trainers en voor bestuurs- en commissieleden.

Iedereen krijgt de regels vooraf ter kennisname. Ze worden ook op de baan opgehangen. De voorschriften zijn vrij gedetailleerd. We kunnen ze hier niet in extenso weergeven. Maar enkele van de belangrijke regels zijn:

** wie ziek of besmet is, blijft thuis; idem als er familieleden ziek zijn

** niezen en hoesten doe je in je elleboog

** toiletten, kleedkamers en kantine zijn gesloten

** besteed veel aandacht aan handen wassen; vooral na aanraking deurknoppen!

** vooraf aanmelden voor een training is verplicht

** er wordt op de baan gewerkt met een afzonderlijke ingang en uitgang

** ouders/verzorgers moeten buiten de afrastering blijven

** atleten vertrekken direct na de training

** trainers mogen ‘ongehoorzamen’ aanspreken en eventueel wegsturen

Het bestuur hoopt van harte, dat iedereen bereid is, zich aan de opgelegde maatregelen te houden. Veiligheid en gezondheid voor iedereen heeft topprioriteit!

 

training_hervat_2020.jpg

FOTO: Bij de trainingen gaat gewerkt worden met een afzonderlijke ingang en uitgang. Een soort eenrichtingsverkeer dus. Dit hek wordt de ingang. De uitgang is aan de andere kant van het clubgebouw. (Foto: Huib Boogert).

 

Share this post