De aanmeldingsprocedure van kandidaten voor een nieuwe penningmeester van onze club, in gang gezet na de algemene ledenvergadering van 17 september, heeft vertraging opgelopen door digitale problemen.

Achteraf is vastgesteld, dat er bij Zeelandnet technische problemen zijn geweest, die ertoe hebben geleid, dat de mailtjes aan secretaris@av56.nl mogelijk niet zijn doorgestuurd naar betrokkene. Daardoor kunnen ‘sollicitaties’ verloren zijn gegaan.

De problemen bij Zeelandnet zijn intussen opgelost. Maar al met al is er nog geen kandidatuur voor een nieuwe penningmeester. Het bestuur vraagt de leden dan wel om zichzelf kandidaat te stellen, dan wel mee te denken om iemand anders te enthousiasmeren zich als kandidaat aan te melden. Het mailadres: secretaris@av56.nl.

Zoals bekend legt onze huidige penningmeester John van Anrooij zijn functie per 1 maart a.s. neer. Hij heeft het werk dan vijftien jaar (!) gedaan. Aanleiding tot zijn beslissing zijn (vooral) de carrières van zijn wielrennende dochters als veelbelovende veldrijders. Verder slorpt zijn huidige baan veel tijd op.


Wie zoeken we?

De vereniging is op zoek naar een lid, dat enige ervaring heeft in het zelfstandig voeren van een administratie. AV’56 telt maar liefst 500 à 600 leden. Dat is een grote vereniging in het Zeeuwse atletieklandschap. Verder iemand met affiniteit met onze vereniging, hetzij als sporter, ex-sporter of  ouder/verzorger van een lid van onze vereniging.

Het bestuur van AV’56 bestaat uit drie personen (voorzitter, secretaris, penningmeester), die collegiaal functioneren, en die ondersteund worden door twaalf (grote en kleine) commissies.

Wie meer wil weten over de functie van penningmeester kan het interview met John van Anrooij op onze site nog eens teruglezen. (https://www.av56.nl/nieuws/action/read/item/wie-wordt-onze-nieuwe-penningmeester).


Belangstelling?

Verzoeken om informatie worden graag beantwoord door John zelf (penningmeester@av56.nl). Wie graag de opvolger wil worden van John, kan zich per mail melden bij onze secretaris Helma Meeuwse (secretaris@av56.nl). Meld je snel, want er is buiten de schuld van AV’56 al onnodig veel tijd verloren gegaan!

 

Share this post