Een recent bericht op onze site heeft voor verwarring gezorgd bij onze jeugdafdeling. In het bericht werd gesteld, dat het vooraf aanmelden voor trainingen niet meer nodig is. Dat geldt natuurlijk niet voor de jeugd, die al sinds jaar en dag met de trainers per app communiceert.

Het artikeltje (7 september) had betrekking op het aanmelden (via de website) van volwassenen voor hun trainingen. Dat was verplicht op grond van de coronamaatregelen. Daartoe was boven aan onze homepage per training een zeer handzame link opgenomen.

Omdat de coronamaatregelen voor het buiten sporten zodanig versoepeld zijn dat aanmelding vooraf niet meer nodig is, is de betrokken link verwijderd. Dat gebeurde met goedvinden van het bestuur.

Veel jeugdleden hebben  -ten onrechte-  in eerdergenoemd bericht gelezen, dat het aanmelden per app (wat bij hen usance is) ook niet meer nodig was. Daar zit het misverstand. Die wijze van aanmelden kan gewoon doorgaan. En gáát ook gewoon door.

 

Share this post