Er is eigenlijk maar één woord voor: HARTVERWARMEND! De temperatuur bewoog zich nét boven het vriespunt, maar de Kanjerloop op onze baan maakte vrijdagavond 14 december de harten van deelnemers en toeschouwers warm, héél warm. Dat kwam ook door de opbrengst voor het goede doel: ruim 3500 euro!

Daarbij mag worden aangetekend, dat het hier eigenlijk gaat om een tussenstand. De actie voor Café des Artistes (het goede doel van ons jeugdlid/A-pupil Jade de Lange) loopt nog tot eind december door. De opbrengst zal dus nog stijgen.

Diverse deelinkomsten van vrijdagavond moeten nog geteld worden door onze penningmeester. De bankrekening blijft tot 1 januari geopend. Jaro stelt de opbrengst van een cross nog ter beschikking. De Oliebollenloop is bestemd voor dit doel. En de doorzichtige geldbox blijft ook nog tot eind december in de kantine staan.

In de maand januari zal een ‘cheque’ met het eindbedrag door Jade worden overhandigd aan de initiatiefneemster van het kinderkunstproject Café des Artistes, Eliane Asselberghs. Zij houdt met een rijdende kunstwagen ernstig zieke kinderen artistiek bezig in (o.m.) het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Jade heeft tijdens haar ziekenhuisopnames (leukemie) veel afleiding en plezier ondervonden van Café des Artistes.


De wedstrijden

AV’56 heeft zich gecommitteerd aan deze keus van Jade en voor dit goede doel de Kanjerloop georganiseerd. Vrijdagavond 14 december waren er wedstrijden voor pupillen (pendelestafette en stadioncross), C/D-junioren (1000 m) en overigen (1 Engelse mijl).

Tot grote vreugde van alle organisatoren en vrijwilligers kon Jade er de hele avond bij zijn. Ze nam zelfs deel aan de pendelestafette en aan de stadioncross. Op het gemakje uiteraard, zonder zich onnodig in te spannen. Ze droeg de hele avond het speciaal voor haar gedrukte startnummer 1. Haar broertje Dylan en haar ouders Olga en Marcel deden ook mee aan de voor hen bestemde wedstrijden.

De avond werd in de kantine geopend door AV’56-voorzitter Cees-Jan Berman. Hij zei onder meer tot Jade: “We zijn dolblij, dat we deze Kanjerloop voor je mogen organiseren”. Hij kon een forse opkomst voor de wedstrijden melden: ruim 210 deelnemers schreven zich in, à raison van vijf euro. Een veelvoud van dat aantal stond als belangstellende of supporter langs de baan. Onder de deelnemers waren ook drie delegaties van naburige sportverenigingen: Scheldesport (Terneuzen), Dynamica (Walcheren) en Spado (Bergen op Zoom). En uiteraard waren er veel leerlingen van Jade’s school, de Bisschop Ernstschool.

Veel complimenten kregen de parcoursbouwers. Zij hadden het middenterrein (waarop het parcours was uitgezet) omgevormd tot een beweeglijk lintenfestival. Bovendien waren parcours en baan omzoomd door minstens honderd witte ballonnen (wat een werk!), hetgeen een extra sierlijk en stijlvol aanzien gaf aan de wedstrijdomgeving.


De inkomsten

De inkomsten op deze Kanjerloop-avond werden op diverse manieren gegenereerd. Zo werden alle inschrijfgelden gedoneerd. De kantineopbrengsten waren voor de actie. Er werden heerlijke cakes en taartpunten verkocht. Er waren twee grote verlotingen met prachtige hoofdprijzen. Er stond een doorzichtige geldbox voor muntgeld in de kantine. Er werden polsbandjes verkocht. En de twee dj’s traden helemaal gratis op!

Zoals de Kanjerloop zich de afgelopen weken al mocht verheugen in een grote publicitaire belangstelling in de media, zo was ook vrijdagavond de pers royaal aanwezig. De belangstelling van de fotografen ging vooral uit naar het mooie, blauwe startnummer 1 van Jade. Iedereen wilde haar wel fotograferen bij het opspelden ervan door haar vader. Zo kwam ze de andere morgen ook in de krant.

En Jade liet het zich allemaal geduldig aanleunen, ook toen ze gefilmd en gefotografeerd werd tijdens de pendelestafette en de stadioncross. Ze was immers tóch het middelpunt van de avond!


Dank namens Jade

Aan het eind van de avond nam Jade’s vader Marcel de microfoon ter hand om uitdrukking te geven aan de ontroering van het gezin De Lange over de inzet van AV’56 voor Café des Artistes. Voor Jade was vooral de hereniging, deze avond, met haar sportvrienden en –vriendinnen héél belangrijk. Ze voelde zich weer helemaal thuis tussen hen.

Hij sprak ook dankwoorden uit aan de vele vrijwilligers van de vereniging, die de actie en de Kanjerloop hadden georganiseerd. Op het gevaar af, dat hij mensen zou vergeten, noemde hij met name de volgende initiatoren en ‘trekkers’ aan AV’56-kant: Wil Zweemer (WTC, wedstrijdorganisatie), Vivian Karelse (alle niet-wedstrijdgerelateerde werkzaamheden) en Janet van Zweden (exploitatie kantine, versieringen, taartverkoop).


Dank namens bestuur

Ook het AV’56-bestuur spreekt zijn dank uit aan alle vrijwilligers, die vóór en achter de schermen maandenlang zijn beziggeweest om de Kanjerloop op poten te zetten en uiteindelijk tot een doorslaand succes te maken.

Uiteraard houden we via de site onze leden en lezers op de hoogte van het verdere verloop van de inzamelingsactie, en van de uiteindelijk overhandiging van het eindbedrag, volgende maand in Utrecht.


Uitslagen

De uitslagen waren vrijdagavond niet écht belangrijk. Fundraising voor het goede doel stond voorop. Maar wie tóch wil weten, hoe de uitslagen waren: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/uitslagen/25120/

Oók om te bekijken: de fotoseries van diverse fotografen.

Op het Goese internet-tv-kanaal http://www.goestig.nl/ staat een kort filmpje met een impressie van de Kanjerloop.

 

FOTO: Jade toont, als boegbeeld van de Kanjerloop, de cheque met de voorlopige eindstand: 3500 euro!

 

FOTO: De baan en het crossparcours waren ‘bezaaid’ met witte ballonnen. Dat gaf een prachtige sfeer!

 

FOTO: De pupillen bereiden zich voor.

 

FOTO: De pendelestafette gaat los! Jade start links vóór, met startnummer 1 (Foto’s: Huib Boogert).

Share this post