Vrijdag 17 maart a.s. om 20.00 uur wordt in de kantine de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. De leden zijn daarvoor eerder deze maand uitgenodigd door het bestuur. De agenda en de vergaderstukken zijn toegestuurd.

Op de agenda staan de gebruikelijke punten, waaronder de bespreking van de jaarverslagen van alle commissies. Alle leden hebben die jaarverslagen ontvangen, als bijlage bij de uitnodiging van eind februari. Zij geven een betrouwbaar en wetenswaardig inkijkje in de stand van zaken binnen de vereniging.

Ook geeft onze penningmeester inzicht in de financiën van de vereniging. Voorts wordt de Familie De Munckbeker uitgereikt aan een lid dat zich al jaren zeer verdienstelijk maakt voor de vereniging.

Onder het agendapunt Bestuursverkiezing zal worden stilgestaan bij het afscheid van Cees-Jan Berman als voorzitter. Hij treedt terug, omdat hij aan een studie van enkele jaren begint. Dat is moeilijk verenigbaar met het voorzitterschap van AV’56. Er is intussen een kandidaat-opvolger gevonden. Diens naam staat in de stukken die de leden per mail ontvangen hebben.

Het bestuur nodigt alle volwassen leden nadrukkelijk uit, deze ALV bij te wonen, teneinde mee te praten over huidig en toekomstig beleid van de vereniging. Inloop: vanaf 19.30 uur.

 

Share this post