Wil je meer weten over de aanstaande renovatie van de baan? Kom dan vrijdag a.s. naar de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Daar wordt de meest actuele stand van zaken verteld en besproken.

Het overleg met de gemeente over onze wensen was intensief en kostte enige tijd. Maar vorige week kwam het bestek gereed. De offerteaanvragen zijn inmiddels verstuurd aan vier potentiële aannemers.

Op de dag van onze jaarlijkse ledenvergadering (22 maart) vindt de aanbesteding plaats. De aanbesteding is openbaar en vindt plaats in de raadszaal van het stadskantoor, te 10.00 uur. De gunning is dan normaal gesproken ongeveer 1 week later.

De baanrenovatie kan in beginsel daags na de gunning starten, en duurt tot uiterlijk 12 juli (één week voor het begin van de bouwvakvakantie).

De onderhandelingen met de gemeente worden namens AV’56 gevoerd door de accommodatieverantwoordelijke van onze vereniging, Frank Bakker. Hij leidde ook de verbouwing c.q. uitbreiding van het clubgebouw vier jaar geleden.

Op de ledenvergadering zal hij (namens het bestuur) inzicht geven in de uiteindelijke resultaten van de gesprekken met de gemeente. Zo kan iedereen vrijdagavond te weten komen, welke vernieuwingen onze baan in de komende maanden zal ondergaan. Komen dus!

 

foto_baan_oud_2019.jpg

Share this post