Het is vast niet bij iedereen bekend, dat er een provinciaal fonds bestaat voor steun (sport en cultuur) aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Het fonds heet Volwassenenfonds Sport en Educatie Zeeland. Het is gevestigd in Goes. De missie van het fonds is, dat volwassenen niet mogen lijden onder het feit dat hun gezin de eindjes moeilijk aan elkaar kan knopen.

Het fonds brengt deze mogelijkheid graag onder de aandacht van verenigingen en instellingen. Het gaat zeer discreet om met aanvragen die (door anderen) worden ingediend.

Inmiddels bestaat het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in Zeeland één jaar. Dankzij de inzet van de clubs heeft het fonds al meerdere volwassenen kunnen helpen om te kunnen (blijven) deelnemen aan een sport- of cultuuractiviteit. 

De steun is voorbehouden aan volwassenen (18+) voor wie in het gezin geen geld overblijft voor activiteiten als zwemles, fitness, muziekles, voetbal, atletiek, theater- of dansles. Het Volwassenenfonds zorgt ervoor, dat lesgeld, contributie en/of materialen worden betaald voor volwassenen die rond het bestaansminimum leven.

Een aanvraag kan uitsluitend worden gedaan door een zgn. intermediair. Dat kan bijv. zijn een schuldhulpverlener, een buurtsportcoach of een maatschappelijk werker. In elk geval iemand die de situatie binnen een gezin kan beoordelen.

Hieronder enkele belangrijke punten voor het indienen van een aanvraag.

  • Ken jij volwassenen die leven rond het bestaansminimum en die problemen hebben met het dragen van de kosten van sport of cultuur? Meld dat dan hier: zeeland@volwassenenfonds.nl. Dan kan een intermediair en een aanvraag indienen.
  • Momenteel kunnen er aanvragen worden ingediend met een maximumbedrag van € 125,-. Dit geldt tussen 1 januari en 1 mei.
  • Vanaf 1 mei kunnen er nieuwe aanvragen worden ingediend voor het nieuwe sport- en cultuurseizoen, dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Het bedrag dat hier maximaal toegekend mag worden is € 250,-

             

De wens van het Volwassenenfonds Sport en Cultuur Zeeland is duidelijk: “Laten we er ook dit jaar voor zorgen dat veel volwassenen, die leven op of rond het bestaansminimum, kunnen deelnemen aan een sport- of cultuuractiviteit”.

Overigens zijn nog niet alle gemeenten op de Bevelanden (het verzorgingsgebied van AV’56) aangehaakt bij het initiatief. Volgens de landelijke site www.volwassenenfonds.nl staan Kapelle en Borsele open voor aanvragen. Goes, Reimerswaal en Noord-Beveland nog niet.

Share this post