Op vrijdag 17 september wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Noteer die datum alvast! Locatie: de kantine.

Het bestuur wijst erop, dat 2020 een bewogen jaar is geweest, qua activiteiten, maar ook in financieel opzicht. De contributie is dan ook een van de agendapunten.

Nadrukkelijk worden dit jaar ook de jongere leden uitgenodigd om de ledenvergadering bij te wonen. Immers, een toekomstbestendige vereniging kan vooral bloeien, als de activiteiten binnen de vereniging worden gedragen door leden uit alle leeftijdscategorieën. Ook bij AV’56 is verjonging een punt op het wensenlijstje.

Als plaats voor de algemene ledenvergadering is de kantine gekozen. Of de 1,5 meter-regel medio september nog van kracht is, is nu nog niet bekend. Stiekem hoopt het bestuur natuurlijk, dat er een tent moet worden aangebouwd aan de kantine…

De officiële uitnodiging, met de onderliggende vergaderstukken, worden tijdig toegestuurd.

 

Share this post