In verband met een geval van coronabesmetting binnen onze vereniging, heeft het bestuur de volgende mail verzonden aan alle leden.  

Zoals je wellicht uit de media hebt vernomen zijn er in korte tijd 50 personen binnen de regio Goes positief getest op corona. Hierbij zat helaas ook een lid van onze vereniging.

Uiteraard bijzonder vervelend voor ons lid en de gezinsleden. Gelukkig heeft dit lid na de besmetting geen trainingen meer gevolgd bij de vereniging, waardoor het risico op besmettingen binnen de vereniging uiterst gering is.

Na de positieve test heeft de GGD contactonderzoek gedaan. De GGD ziet geen aanleiding om verdere maatregelen te nemen, ook niet voor AV’56. Ook de Veiligheid Regio Zeeland is deze mening toegedaan.

Wij willen je als lid van AV’56 echter wel op de hoogte brengen van dit voorval.

Dit voorval is tevens aanleiding geweest voor de Werkgroep Anderhalvemeter-atletiek om de afspraken in geval van een positieve test onder de aandacht te brengen.


Bij positieve test: direct melden aan de vereniging!

Voor pupillen en junioren moet dit bij Vivian Karelse via jeugdcoordinator@av56.nl .

Voor senioren moet dit via Laurent van Nieuwenhuijze via info@massagelaurentius.nl

Hierna zal het bestuur op de hoogte gebracht worden en zal het draaiboek in werking worden gesteld. Het bestuur zal beoordelen, welke maatregelen genomen moeten worden en of (en op welke wijze) de betrokkenen (GGD, trainers, leden) op de hoogte moeten gesteld worden.


Bij herstel: ook melden aan de vereniging!

Indien je weer voldoende hersteld bent, moet dit ook via Vivian of Laurent gemeld worden. Het bestuur zal de trainers op de hoogte brengen om verdere misverstanden te voorkomen.

Alle meldingen worden uiteraard vertrouwelijk en volgens de AVG behandeld.

We doen een klemmend beroep op een ieder om zich aan de bekende maatregelen te houden (handen wassen, afstand houden, drukke situatie mijden, bij klachten thuisblijven). Juist nu de beperkingen iets versoepeld zijn en de vakanties voor de deur staan.

In dit geval zijn we er als vereniging goed van afgekomen, maar we willen uiteraard voorkomen dat er weer atleten besmet raken en we trainingen of wedstrijden moeten stopzetten.

Neem je verantwoordelijkheid zodat je geen anderen kunt besmetten !

 

corona img 2020 copy 

FOTO: Voorzichtigheid nog altijd geboden!

 

Share this post