AV’56 heeft zich ook dit jaar aangemeld voor de campagne Rabo ClubSupport. Bij die campagne wordt ruim een ton verdeeld onder verenigingen en stichtingen in het werkgebied van Rabobank Oosterschelde. Voorwaarde is uiteraard, dat die clubs klant zijn bij de bank.

Vorig jaar meldden zich in totaal maar liefst ruim 400 verenigingen en stichtingen aan, allemaal gevestigd in het werkgebied van de bank rondom de Oosterschelde. Hoe je lid kunt worden, is te vinden op www.rabo-clubsupport.nl.

Het is voor de zevende maal, dat Rabo op deze wijze donatiebudget verdeelt. Vorig jaar kreeg AV’56 uit deze actie 884,- euro van de bank.  Dit jaar willen we het te verkrijgen bedrag besteden aan het eerstkomende jeugdkamp.


Stemmen tot 25 oktober

Het is overigens niet de bank zélf die de bedragen toekent. Het zijn de leden van de bank die dat doen. Via een geheime stemming (tot 25 oktober) mogen zij op een stemsite hun stem uitbrengen, met gebruikmaking van een per mail toegezonden, unieke code. Er kan ook per app worden gestemd.

Ieder lid van de Rabobank mag vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee op één vereniging/stichting. Dus: hoe meer stemmen, des te hoger is de bijdrage die aan de club wordt uitgekeerd. Het totaalbudget wordt uiteindelijk verdeeld naar rato van het aantal op een club uitgebrachte stemmen. De uitslag wordt in november bekendgemaakt.


Hoe help je de vereniging?

Voor AV’56 is het meest zinvol, dat klanten van de Rabobank ook lid van de bank zijn (klanten zijn niet automatisch lid). Dan kunnen ze meestemmen over de verdeling van het donatiebedrag. Lid worden van de Rabobank is gratis. Hoe? Zie hierboven.

Mensen die AV’56-lid én Rabo-lid zijn, stemmen natuurlijk sowieso op AV’56! En uiteraard verwachten we van AV’56-leden, dat ze hun familie en vrienden proberen te bewegen om óók op AV’56 te stemmen.

Meer informatie is op deze site te vinden: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/oosterschelde/rabo-clubsupport

 

 

rabo logo 2021

Share this post