De regels van de records van de Masters zijn per 18 mei 2018 in de ranglijsten in Zeeland aangepast aan de regels zoals ze landelijk gelden:

  • records kunnen alleen maar behaald worden in de eigen categorie
  • bij de categorie Mannen 35 gelden voortaan ook records van vóór 2006

Dit betekent dat records in jongere categorieën dan waarin die behaald zijn, zijn vervallen. Er zijn ook nieuwe recordprestaties tevoorschijn gekomen. De mogelijkheid bestaat nu om nog niet genoemde recordprestaties uit oudere jaren alsnog aan de Ranglijstencommissie door te geven, graag met plaats en datum van de behaalde prestatie of een officiële uitslag of link daar naartoe. Dit geldt voor Zeeuwse records, clubrecords van de Zeeuwse verenigingen, maar ook voor de baanrecords van de Zeeuwse atletiekbanen. Reacties graag naar ranglijsten@av56.nl.

In de recordlijsten van AV '56 zie je de veranderingen het sterkst in de categorie Mannen 35. Daar komen nu bekende namen van vroeger tevoorschijn zoals Niek Flipse, Jan de Jager (uit 1953), Jan de Bart en Bert de Jonge. Zij waren in die tijd tussen de 35 en 40 jaar, maar dat was toen nog geen aparte categorie. Sinds 2006 wel, maar pas nu hebben wij de mogelijkheid geopend voor deze atleten. Ook in de andere Mastercategorieën (mannen en vrouwen) zie je veranderingen doordat betere prestaties van oudere categorieën niet meer verschijnen bij de jongere.

 

Share this post