De kantine en de bestuurskamer worden (gelukkig) druk gebruikt voor commissievergaderingen en andere groepsbijeenkomsten. Daarom is een serieuze regulering van de bezette tijdvakken nodig.

Om te voorkomen dat meerdere groepen (qua tijd) op elkaar ‘botsen’ voor een vergadering, zijn de jaarroosters in het leven geroepen. Er is er één voor de bestuurskamer en één voor de kantine. Ze zijn te vinden in de bestuurskamer.

Wie gebruik wil maken van een van beide ruimten in het clubgebouw, dient dat tijdig en duidelijk te noteren op het desbetreffende rooster. Dat voorkomt teleurstellingen.

Er kunnen dus maximaal twee commissies (o.d.) vergaderen in het clubgebouw, met dien verstande dat de kantine elke dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur bezet is door leden/atleten die onder het genot van een kop koffie of thee na- en/of bijpraten.

 

Share this post