Vroeger spraken we van ‘Onderlinge Oefenwedstrijd’ (meer populair: de OO). Hij werd altijd eind maart/begin april gehouden en was bedoeld om te zien, hoe iedereen (qua prestatieniveau) de winter was doorgekomen. Formeel was de OO de opening van het baanseizoen.

De naam ‘Oefenwedstrijd’ moeten we dit jaar even vergeten, omdat ‘wedstrijden’ voorlopig niet zijn toegestaan onder het regime van de coronamaatregelen van de overheid. Daarom heeft onze Wedstrijd- en Trimcommissie (WTC) deze sportieve samenkomst op de baan een andere vorm gegeven, namelijk die van ‘een training met prestatiemeting’.

Daaruit vloeide voort, dat er tijdens de loop-, spring- en werpnummers weliswaar winnaars waren, maar géén prijsuitreiking. Want voor een training reik je geen prijzen uit. Dat gold ook voor de diploma’s: die worden wel geschreven, maar pas later tijdens een trainingsavond uitgereikt,
en wel via de trainers.


Wel of niet doorgaan?

De WTC heeft zich uiteraard vooraf de vraag gesteld, of dit openingsevenement (van afgelopen zaterdag 3 april) onder de huidige coronasituatie wel moest doorgaan. De overwegingen zijn uiteindelijk in het voordeel van (vooral) de jeugd uitgevallen. De WTC vond het hoognodig om de jongeren weer eens een krachtmeting op de baan aan te bieden.

Dat veel jongeren hun beste krachten (kennelijk) hadden gespaard voor deze seizoensopening bleek vooral uit het feit, dat velen vol trots meldden, dat ze op diverse onderdelen hun persoonlijk record hadden verbeterd, sommige atleetjes wel op drie onderdelen.


Chronoloog

De chronoloog was zodanig ingedeeld, dat de pupillen een meerkamp van vier onderdelen afwerkten. Alle overige deelnemers mochten kiezen uit de beschikbare programmaonderdelen. De sportieve middag werd afgesloten met een 2000 meter steeplechase.

Uiteraard waren de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen van kracht, die we nog van vorig jaar kennen: persoonlijke hygiëne, mondkapjes/glasmaskers, 1,5 m afstand, aparte in- en uitgang, kantine en kleedkamers gesloten, geen toeschouwers, etc.

De uitslagen zijn hier te vinden: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/34562/ . De foto’s zijn HIER te bekijken.


Juryleden: meld je!

(Het jurykorps was deze middag uitstekend bezet, maar jurycoördinator Wim Wouters vraagt de geregistreerde juryleden niettemin dringend, zich bij hem op te geven voor de bijzondere C/D-competitie (plus U18 en U20) van zaterdag 17 april. In de praktijk blijkt dat sommige juryleden wel per mail worden benaderd, maar dat de verzoeken van de Jurycommissie in de spambak terechtkomen. Dat vertraagd de communicatie….)

 

FOTO: De steeplechase was, als gebruikelijk, een van de vrolijkste en spectaculairste onderdelen van de dag. (Foto: Huib Boogert).

 

Share this post