Alles wordt binnen de vereniging in het werk gesteld ook de loopgroepen voor volwassenen weer te ‘reactiveren’. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. De groepen zijn immers groot en de geldende beperkingen zijn streng.

 

De (intussen welbekende) Werkgroep Anderhalvemeter-atletiek van AV’56 vergadert regelmatig over de mogelijkheden om (na de jeugd) ook de 18+’ers weer toe te laten tot de atletiekbaan. Daarbij worden de richtlijnen van de AtletiekUnie en de gemeente als uitgangspunt genomen, teneinde de trainingen ‘coronaproof’ te laten verlopen.

Het meest recente overleg dateert van afgelopen vrijdag 15 mei. Toen heeft de Werkgroep een conceptvoorstel geformuleerd. Dat wordt voorgelegd aan de trainers van de loopgroepen, voor consultatie. Na het verwerken van de reacties van deze trainers gaat het conceptprotocol naar het bestuur voor goedkeuring.


Praktijkmoeilijkheden

In de praktijk blijkt het moeilijk om naar behoren te voldoen aan de eisen van de AtletiekUnie en de rijks- en gemeentelijke overheid. Vooral de anderhalvemeter-richtlijn is een barrière.

Waarschijnlijk zullen de trainers slechts beperkte aantallen lopers op de baan kunnen toelaten, en dan nog slechts na aanmelding vooraf. Zo werkt het bij de pupillen en de junioren ook.

Ook zullen kantine en kleedkamers gesloten blijven.

Met een flinke slag om de arm spreekt de Werkgroep voorzichtig van een (begrensde) herstart van de looptrainingen per maandag 25 mei. Maar dat voornemen wordt uitsluitend realiteit als zich geen hobbels meer voordoen.

 

FOTO: De baan blijft deze week nog taboe voor de volwassen loopgroepen. Er wordt voor de 18+’ers gewerkt aan een (beperkte) openstelling. Voorlopig nog even wegblijven! (Foto: AV’56).

 

Share this post