Meisjes mini-pupillen
Naam Prestatie
1000 m
Meisjes pupillen C
Naam Prestatie
2,9 km
Meisjes pupillen B
Naam Prestatie
1000 m
Meisjes pupillen A
Naam Prestatie
2,9 km
5 km
Meisjes D
Naam Prestatie
2,9 km
5 km
Meisjes C
Naam Prestatie
5 km
U18 vrouwen (meisjes B)
Naam Prestatie
5 km
U20 vrouwen (meisjes A)
Naam Prestatie
5 km
Vrouwen
Naam Prestatie
10 km
5 km
Vrouwen 35
Naam Prestatie
10 km
2,9 km
Vrouwen 40
Naam Prestatie
10 km
Vrouwen 45
Naam Prestatie
10 km
2,9 km
Vrouwen 50
Naam Prestatie
10 km
5 km
Vrouwen 55
Naam Prestatie
10 km
5 km
Vrouwen 60
Naam Prestatie
10 km
5 km
Vrouwen 65
Naam Prestatie
2,9 km
Jongens pupillen C
Naam Prestatie
2,9 km
Jongens pupillen B
Naam Prestatie
2,9 km
Jongens pupillen A
Naam Prestatie
2,9 km
Jongens D
Naam Prestatie
2,9 km
Jongens C
Naam Prestatie
5 km
U18 mannen (jongens B)
Naam Prestatie
5 km
U20 mannen (jongens A)
Naam Prestatie
5 km
Mannen
Naam Prestatie
10 km
5 km
Mannen 35
Naam Prestatie
10 km
Mannen 40
Naam Prestatie
10 km
5 km
Mannen 45
Naam Prestatie
10 km
Mannen 50
Naam Prestatie
10 km
Mannen 55
Naam Prestatie
10 km
5 km
Mannen 60
Naam Prestatie
10 km
Mannen 65
Naam Prestatie
10 km
Mannen 70
Naam Prestatie
10 km
= elektronische tijd