4e Onderlinge Testloop op vrijdag, 14 augustus 2020

Westrijdinformatie - Inschrijven! - Ingeschreven atleten

(alleen voor leden AV´56)

Na twee succesvolle Onderlinge Testlopen over 5km zullen de 3e en 4e Testloop op het parkoers van de Sasloop worden georganiseerd. Deze lopen zijn uitsluitend voor de eigen leden van AV’56. De deelnemers lopen wederom een individuele race tegen de klok. Start/finish is op het parkeerterrein ter hoogte van onze atletiekbaan. Het parkoers is circa 7,6km lang, deelnemers lopen naar het Goese Sas en terug. Atleten dienen zich vooraf via onderstaand formulier aan te melden. Inschrijving ter plaatse is niet mogelijk. Deelname is gratis en staat open voor alle leden vanaf C-junioren. Atleten die aan de vorige testlopen hebben deelgenomen dienen hun startnummer met chip te hergebruiken. Opnieuw aanmelden is verplicht.

Datum:             Vrijdag 14 augustus 2020

Locatie:           Parkeerplaats Sportpark het Schenge (ter hoogte van de atletiekbaan)

Categorieën:    C-junioren t/m Masters 

Aanvang:         19:30. Eerste loper start om 19:30, waarna vervolgens om de 30 seconden individueel gestart wordt. De definitieve startlijst zal vooraf per mail met de deelnemers worden gecommuniceerd. Iedere deelnemer dient zijn of haar verwachte eindtijd op de 7,6 km door te geven (zie inschrijfformulier). De snelste deelnemer start als laatste. Vriendelijk verzoek om je alleen bij de start te begeven op het tijdstip dat je moet starten. Dit om voldoende afstand te waarborgen en om het tijdwaarnemingssysteem niet te frustreren.

Startnummers: Afhalen startnummers kan vanaf 19:00 ter plaatse. Startnummers zijn voorzien van een chip t.b.v. de tijdwaarneming. Atleten ontvangen voor alle 5 testlopen een vast startnummer + chip. Startnummers dienen na afloop dus bewaard te worden. Atleten die al een startnummer hebben: gelieve dit bij alle testlopen te hergebruiken.

Parkoers:         Het parkoers loopt vanaf de parkeerplaats naar het Goese Sas en terug. Totale afstand circa 7,6km.

Resultaten:      Resultaten zullen na afloop op www.av56.nl worden gepubliceerd. Over alle Onderlinge Testlopen zal een klassement worden opgemaakt. Hier worden per atleet de beste 4 resultaten in opgenomen

Inschrijven:     Tot uiterlijk woensdag 12 augustus via onderstaand formulier. Vooraf inschrijven is verplicht. Inschrijven ter plaatse is niet mogelijk. Atleten dienen zich voor iedere testloop opnieuw in te schrijven. Deelname is gratis.

Omkleden:       Net als bij de trainingen zijn de kleedruimtes beschikbaar. Houd je aan de regels die ook bij de trainingen gelden.

De WTC verzoekt alle deelnemers, toeschouwers etc. nadrukkelijk om ten alle tijde de Corona maatregelen na te leven. Houd voor- en na het lopen 1,5 afstand. Het is mogelijk dat deelnemers elkaar tijdens de testloop inhalen. Doe dit veilig en hinder andere deelnemers niet. Stayeren (het uit de wind lopen bij een voorganger) is vanzelfsprekend niet toegestaan. Houd tijdens het lopen rekening met medeweggebruikers (wandelaars, fietsers etc.)Inschrijfformulier

De volgende mensen hebben zich al ingeschreven met het bovenstaande formulier


  1. Corien Nieuwenhuize- Overduin
  2. Esther van sluijs-kole
  3. Gisela Nijsse-Meertens
  4. Herman Abbink
  5. Kees Van den Pol
  6. Mark Kakes
  7. Peter Kakes
  8. René Nijsse
  9. Wim Bos